Om fonden

NB!  

Udviklings - og forskningsfonden er nedlagt.

 

Det er besluttet at nedlægge Fonden i dens nuværende form, hvilket betyder, at der i 2011 ikke er tilført midler til Fonden, og det vil således ikke være muligt at få bevillinger herfra.   

De igangværende projekter vil blive administreret på sædvanlig vis.

I forbindelse med spørgsmål, udbetaling af midler, projektformidling etc. etc. kan henvendelse, for så vidt angår projekter i SL regi, ske til  meg@sl.dk  og for så vidt angår projekter i BUPL regi vil henvendelse skulle ske til Charlotte Fremming chf@bupl.dk.


Når der kommer nyt om forskning og udvikling og BUPL´s og SL´s indsatser på disse områder vil det fremgå af Fondens site - så kig forbi i ny og næ og bliv opdateret.

 

Sidst opdateret 16-03-2012