Seneste projekter

Mindretalsbørn og unge: sprog, skole og andre omgivelser

28-06-11

Målet er at bestemme børns og unges sproglige virkelighed, inkl. hvordan børn og unge håndterer daglige problemer, sociale forhandlinger og andre opgaver med sprog.

Pædagogikken i centrum

27-06-11

Gennem feltarbejdet og antropologiske metoder undersøges et strategisk udvalgt område i institutionernes pædagogiske praksis ( her abejdet med pædagogiske læreplaner

Arbejdsplads i udvikling

26-06-11

Projektet har som udgangspunkt, at et godt arbejdsmiljø og ansatte, der trives i deres arbejde ikke alene giver lavere fravær og mindre personaleomsætning

Sandplay - værksted som tilbud til udviklingshæmmede borgere

24-06-11

Formålet er at undersøge, hvordan sandplay kan støtte udviklingshæmmedes trivsel og udvikling.

Set med mine øjne

23-06-11

I projektet udvikler de involverede børn og unge deres forståelse for dem selv ved