Seneste projekter

Pædagogik mellem dokumentation og udvikling

13-01-15

Projektet vil bidrage med viden om, hvordan pædagogisk praksis og metoder udvikles i spændingsfeltet mellem professionel begrebsdannelse, krav fra omverdenen og det daglige arbejde.

Fremtidens boform - et udviklingsprojekt med fokus på faglighed, organisation og uddannelse

13-01-15

Institutionen ønsker gennem projektet at kvalificere socialpædagogernes kommunikation om og i deres praksis. Dette skal foregå både ved at anvende resultaterne fra del 1 (forskningsprojektet), og ved at anvende narrativ dokumentation som grundlag for at etablerem en løbende proces, hvorigennem socialpædagogerne kan analysere og kvalificere den socialpædagogiske praksis.

Unges vej ud af marginalisering og stigmatisering - Et ungeperspektiv

12-01-15

Det er et mål at bidrage med viden om, hvad de unge anser for at være veje ud af marginaliseringen, samt de mekanismer, der kan fremanalyseres af udviklingsprocessen, som kan anvendes til udvikling af socialpædagogiske metoder og indsatsformer i forhold til en meget socialt udsat gruppe af unge, som ofte er vanskelige at støtte i de fleste socialpædagogiske tilbud.

Projekt "idrætsbørnehaver" i Odense Kommune

07-11-13

FAKTORER SOM KAN FORKLARE FORSKELLE I 5-6 ÅRIGE BØRNS DAGLIGE FYSISKE AKTIVITETSNIVEAU – I BØRNEHAVEN OG GENERELT. -En tværsnitsundersøgelse af aktivitetsmønstre, vægt status, motorik og faktorer som kan forklare forskelle i aktivitetsniveauet mellem børnehaver og mellem børn.

Retningslinjeundersøgelsen - en undersøgelse af retningslinjer til forebyggelse af seksuelle overgreb

07-11-13

”Retningslinjeundersøgelsen” er unik af sin art i verden. Det er den eneste videnskabelige undersøgelse i Danmark om retningslinjer i daginstitutioner til forebyggelse af seksuelle overgreb på børn og uberettiget anklage mod personalet om seksuelle overgreb. På verdensplan forefindes der, så vidt vi er informerede, kun få beslægtede, videnskabelige undersøgelser af mindre målestok.

Børneperspektivet som fokus for det pædagogiske arbejde

10-01-13

Børnerådet har oprettet et minibørnepanel for de ældste børnehavebørn. Undersøgelsen "indemiljø i børneperspektiv" henvender sig især til det pædagogiske personale i landets daginstitutioner.

Metodebevidsthed i en erfaringsbaseret praksis

16-11-12

Vi ønsker at udvikle metodebevidstheden i det pædagogiske arbejde med unge. Dette ved at identificere og beskrive eksisterende metoder således, at metoderne i det pædagogiske arbejde bliver synliggjorte

RODNETTET - et netbaseret kommunikationscenter og læringsplatform til børn, forældre og medar-bejdere i dagtilbud og skoler for børn med særlige behov.

22-08-12

Projektet drejer sig om at udvikle et digitalt mødested og en interaktiv læringsplatform- hvor børn, forældre og pædagoger er de centrale aktører.

Pædagogers møde- og innovationskompetancer

22-08-12

Projektet har til formål at analysere hvordan ledere og ansatte i daginstitutioner skaber mulighed for øget udvikling og innovation gennem øget kvalificering af mødeformer og diskussioner ved møderne

Den reflekterende videnspraktiker - aktionslæring, professionsudvikling og sundhed i Børnehusene

06-07-12

Pjecen ’Aktionslæring – mod en mere reflekteret praksis’ viser resultaterne af et 1½ års forløb med aktionslæring om sundhed og trivsel fra Børnehusene Kokkedal i Fredensborg Kommune.