RODNETTET - et netbaseret kommunikationscenter og læringsplatform til børn, forældre og medar-bejdere i dagtilbud og skoler for børn med særlige behov.

Rodnettet er udviklet i et tæt samarbejde mellem fagfolk inden for pædagogisk praksis og teori og fagfolk inden for elektronisk arkitektur og mediering.

Rodnettet:

  • Er et netbaseret digitalt mødested, der kan sættes i spil i overensstemmelse med dagtilbuddets eller skolens virksomhedsplan og pædagogiske læreplan
  • kan kvalificere samarbejdet mellem forældre og interne og eksterne medarbejdere med henblik på at styrke det enkelte barns udvikling
  • kan gøre det muligt for forældrene indbyrdes at dele viden og erfaringer og være hinanden behjælpelige med løsningen af praktiske problemer
  • kan understøtte formidling af faglige emner og problemer inden for specialområdet til en for forældrene meningsfuld måde
  • er eksemplarisk, således at det kan versioneres og anvendes i enhver specialinstitution.

Læs mere

Sidst opdateret 30-08-2012