Glidende overgange mellem institutioner

Målet er gennem en inddragelsesproces af de unge at etablere og skabe et ungemiljø for de unge. 

I projektet rettes der særligt fokus mod ungeinddragelse, helhedstænkning i de unges hverdag, trivsel og sundhed, samt udvikling af de unges handlekompetence og ansvarlighed for eget liv. 

Læs mere

Sidst opdateret 09-12-2011