Drama og forebyggelse af mobning i børnehaven

Det er projektets mål at undersøge, hvorvidt dramapædagogiske aktiviteter vil kunne understøtte børnehavebørns sociale kompetancer og hermed modvirke stigmatisering og mobning, samt at undersøge, hvilke særlige didaktikker, der knytter sig til en sådan praksis, og hvilke kompetencekrav disse stiller til pædagogen og pædagoguddannelsen

Læs mere

Sidst opdateret 07-12-2011