Børneperspektivet som fokus for det pædagogiske arbejde

Børnerådet har oprettet et minibørnepanel for de ældste børnehavebørn. Undersøgelsen "indemiljø i børneperspektiv" henvender sig især til det pædagogiske personale i landets daginstitutioner.

Rapporten indeholder refleksionsbokse, som lægger op til at pædagogerne tager emnerne op til diskussion. Der lægges op til at børn inddrages/orienteres om de undersøgelser de selv, eller andre børn fra børnehaven har deltaget i.

Læs mere om projektet

børnerådet

Sidst opdateret 10-01-2013