Unges vej ud af marginalisering og stigmatisering - et ungeperspektiv

Det er samtidig et mål at bidrage med viden om, hvad de unge anser for at være veje ud af marginaliseringen, samt de mekanismer, der kan fremanalyseres af udviklingsprocessen, som kan anvendes til udvikling af socialpædagogiske metoder og indsatsformer i forhold til en meget socialt udsat gruppe af unge, som ofte er vanskelige at støtte i de fleste socialpædagogiske tilbud.

Kontaktperson: Inge M. Bryderup, bryderup@socsci.aau.dk

Fokuspunkt: Udvikling af den pædagogiske profession

Projektperiode: 26. okt. 2007 - 1. jan 2015

Læs artikel om projektet fra "Uden fra nummer" 2014 - se side 27


Sidst opdateret 02-02-2015