Pædagogik mellem dokumentation og udvikling

Projektet vil bidrage med viden om, hvordan pædagogisk praksis og metoder udvikles i spændingsfeltet mellem professionel begrebsdannelse, krav fra omverdenen og det daglige arbejde. 

Gennem studiet af forskellige skemaer i forskellige, lokale kontekster søges at finde almene begreber om, hvordan standardiserings- og dokumentationsredskaber indgår i og forandrer pædagogisk praksis - i første omgang i forhold til de deltagendes praksis, men også i et videre professionsperspektiv. 

Kontaktperson: Tine Jensen, RUC, tinex@ruc.dk

Fokuspunkt: Udvikling af den pædagogiske profession

Projektperiode: 23. feb. 2009 - 1. jan. 2015

Læs artiklen "Pædagogik mellem dokumentation og udvikling " om projektet


Læs artikel om projektet - artiklen indgår i bogen: Højholt, Charlotte (red.): Børn i vanskeligheder: - Samarbejde på tværs, København 2011, s. 147-175

Sidst opdateret 13-01-2015