Fremtidens boform - et udviklingsprojekt med fokus på faglighed, organisation og uddannelse

Institutionen ønsker gennem projektet at kvalificere socialpædagogernes kommunikation om og i deres praksis. Dette skal foregå både ved at anvende resultaterne fra del 1 (forskningsprojektet), og ved at anvende narrativ dokumentation som grundlag for at etablerem en løbende proces, hvorigennem socialpædagogerne kan analysere og kvalificere den socialpædagogiske praksis.

Derudover arbejdes der på at udvikle en organisering og et indhold af relevante møder, således at de kan understøtte projektets mål.

Endelig ønskes det at videreudvikle det samarbejde mellem praksisfeltet og pædagoguddannelsen, der blev etableret under del 1, med det formål at opnå læringstransfer imellem praksisfelterne både til gavn for praksisfeltet, uddannelsen og de studerendes professionskompetencer. 

Kontakperson: Hanne Juul, Nåleøjet 70, juu-aeh@aalborg.dk

Fokuspunkt: Udvikling af den pædagogiske profession bormorm

Projektperiode: 13. okt. 2010 - 1. jan. 2015

Læs rapport om projekt

Læs evaluering af projektet 

Sidst opdateret 13-01-2015