2013

Afsluttede projekter i 2013


Målet er en styrkelse af det pædagogiske vidensgrundlag og af den pædagogiske profession. Dette skal ske på baggrund af løbende undersøgelser af børns perspektiver på deres liv.

Det overordnede formål med denne del af Odense børnehaveprojektet er, at identificere faktorer, som formodes at kunne forklare en væsentlig del af forskellen i det daglige aktivitetsniveau mellem børn - både i og udenfor børnehaven.

”Retningslinjeundersøgelsen” er unik af sin art i verden. Det er den eneste videnskabelige undersøgelse i Danmark om retningslinjer i daginstitutioner til forebyggelse af seksuelle overgreb på børn og uberettiget anklage mod personalet om seksuelle overgreb. På verdensplan forefindes der, kun få beslægtede, videnskabelige undersøgelser af mindre målestok.
Sidst opdateret 10-01-2013