Retningslinjeundersøgelsen - en undersøgelse af retningslinjer til forebyggelse af seksuelle overgreb

En undersøgelse af retningslinjer til forebyggelse af dels seksuelle overgreb på børn, dels uberettiget mistanke mod personalet om seksuelle overgreb på børn i danske daginstitutioner og SFO’er

Forskerteamet forventer at finde, at forebyggende retningslinier er udbredt og noget der bliver indført decentralt og defensivt, og at de er problematiske, ikke mindst for de mandlige pædagoger og pædagogmedhjælpere. 

Det betyder, at dette defensive tiltag vil være i konflikt med god pædagogisk praksis, som bl.a. tager sigte på at befordre børns udvikling af tillid. Undersøgelsen tænkes derfor at bidrage til den pædagogiske og offentlige debat med en synliggørelse af en problematisk udvikling i den danske institutionsverden. 

Derved får offentligheden og den pædagogiske profession mulighed for på et mere oplyst grundlag at afveje fordele og ulemper ved en sådan defensiv institutionspolitik. 

Kontaktperson: Karen Pallesgaard Munk, Center for Humanistisk Sundhedsforskning, filkpm@hum.au.dk

Fokuspunkt: Udvikling af den pædagogiske profession

Projektperiode: 21. maj. 2010 - 1.okt. 2013

Læs den afsluttende rapport
retninglinier

Undersøgelsen vakte stor debat i ofentligheden, da dele af resultaterne blev offentliggjort i januar 2013 i forbindelse med premieren på filmen "Jagten". Her er en oversigt over de medier, hvori undersøgelsen blev omtalt

Samt de 3 hovedartikler, som blev bragt i Politiken 

Sidst opdateret 07-11-2013