Projekt "idrætsbørnehaver" i Odense Kommune

Projektets hovedformål er at undersøge udviklingen over en periode på 3 år i henholdsvis idrætsbørnehaver og traditionelle børnehaver, hvad angår: 

1. Børnenes motoriske, psykiske, sociale og kognitive kompetancer

2. Den sundhedsmæssige profil i forhold til faktorer, der på længere sigt formodes at have betydningfor udvikling af sukkersyge(type 2 diabetes) og hjerte- karsygdomme, herunder fysisk aktivitet, fysisk form, over/undervægt samt kostvaner og

3. Anvendelse af pædagogiske metoder og børnenes respons på disse. 

Kontaktperson: Karsten Froberg, Institut for Idræt og Biomekanik, kfroberg@health.sdu.dk

Fokuspunkt: Udvikling af den pædagogiske faglighed

Projektperiode: 11. okt. 2006 - 1. nov. 2013

Læs den afsluttende rapportidrætsbørnehaver

Når børn trives i børnehaven af Anette Boye Koch

Se også VERA - Tidskrift for pædagoger no. 58 marts 2012 s. 6.11

 

Sidst opdateret 07-11-2013