Børneperspektivet som fokus for det pædagogiske arbejde

Målet er en styrkelse af det pædagogiske vidensgrundlag og af den pædagogiske profession. Dette skal ske på baggrund af løbende undersøgelser af børns perspektiver på deres liv. 

Vi ønsker at etablere et panel bestående af 1000 børnehavebørn efter to år. Vi ønsker i udviklingsperioden at fokusere på, hvordan man sammen med pædagogerne kan arbejde med undersøgelsesmetoder til indhentning af børneperspektiver i den pædagogiske praksis. 

Pædagogernes aktive deltagelse undervejs er altafgørende. 

Kontaktperson: Annette Juul Lund, Børnerådet, brd@brd.dk

Projektperiode: 21. maj. 2010 - 1. nov. 2012

Se rapporter fra Børnerådets minipanel


Læs artikel fra Børn og Unge "Som man
spørger, får man svar"

børnerådetLæs artiklen fra Børn og Unge "Spørge Jørgen vil have svar"

Artikler der omhandler Børnerådets minipanel undersøgelse "Indemiljø i børneperspektiv"

Larm og varme plager danske børnehavebørn, Børn og Unge  

Små børn klager også over støj, TV2

Støjhelvede udmarver de små i børnehaven, DR

Indemiljø i børnhaven - Hvad siger børnene, Sundhedsplejersken.dk

Børn synes, der er for varmt og larmende i børnehaven, KL.dk

Børnehavebørn vil kunne lukke døren til toilettet, JV.dk

 

Sidst opdateret 10-01-2013