2012

Afsluttede projekter i 2012


Ved indførelse af madordninger får det pædagogiske personale ansvar for børnenes kost og ernæring.

Fokus i projektet er at opbygge og formidle erfaring med kapacitetsopbygning på institutions- og områdeniveau.

Det ønskes at kvalificere og udvikle den pædagogiske praksis omkring børn med dansk som andetsprog, som bliver kørt i bus til en modtageskole.

Vi ønsker at udvikle metodebevidstheden i det pædagogiske arbejde med unge Dette ved at identificere og beskrive eksisterende metoder således, at metoderne i det pædagogiske arbejde bliver synliggjorte

Projektet har til formål: at fremme innovation, kreativitet og udviklingsorienterede tilgang blandt pædagogerne, at pædagoger får erfaring med lærende og kreativ mødevirksomhed der

Projektet drejer sig om at udvikle et digitalt mødested og en interaktiv læringsplatform- hvor børn, forældre og pædagoger er de centrale aktører. Familier, som rummer et barn med særlige behov

Formålet er at gennemføre et forskningsprojekt som; er målrettet den socialpædagogiske professions kompetencer og sætter fokus på socialpædagogers arbejde indenfor området med små børn anbragt på døgninstitution
Sidst opdateret 16-03-2012