Socialpædagogers kompetencer i arbejdet med små børn anbragt på døgninstitution

Formålet er at gennemføre et forskningsprojekt som; 

  • er målrettet den socialpædagogiske professions kompetencer
  • sætter fokus på socialpædagogers arbejde indenfor området med små børn anbragt på døgninstitution
  • bidrager til den fortsatte udvikling af den pædagogiske uddannelse med forskningsbaseret viden om socialpædagogers kompetemcer og betydningen af socialpædagogisk arbejde på anbringelsesområdet
  • sætter fokus på betydningen af døgninstitutionsanbringelse som en væsentlig socialpædagogisk indsats rettet mod helt små børn.
  •  

Kontaktperson: Kirsten Elisa Petersen, DPU, Aarhus Universitet, kepe@dpu.dk

Projektperiode: 21. maj. 2010 - 1. jan. 2012

Læs rapportensocialpædagogisk arbejde med små børn anbragt på døgninstitition

Sidst opdateret 27-06-2011