RODNETTET - et netbaseret kommunikationscenter og læringsplatform til børn, forældre og medar-bejdere i dagtilbud og skoler for børn med særlige behov.

Projektet drejer sig om at udvikle et digitalt mødested og en interaktiv læringsplatform- hvor børn, forældre og pædagoger er de centrale aktører.

Familier, som rummer et barn med særlige behov, har et særligt behov for interaktiv stilladsering og dialog med kompetente pædagoger og læringsunderstøttende pædagogiske virkemidler.

Projektet handler om at udvikle en pædagogisk praksis, en pædagogisk proces og en pædagogisk metode, der lever op til en sådan proffesionalisering og kvalificering af relationen mellem forædlre og dagtilbud. 

Kontaktperson: Hans Månsson, , Mælkebøtten,

Fokuspunkt: Udvikling af den pædagogiske profession

Projektperiode: 18. Maj. 2009 - 1 juli 2012

læs rapport fra projektet 

rodnettet

Artikel  i "Tidsskriftet Specialpædagogik"
beskriver Rodnettet, som er en netbaseret kommunikations- og læringsplatform til børn, forældre og medarbejder i dagtilbud og skoler for børn med særlig behov.

Projektet har også modtaget støtte fra Egmont Fonden - Læs mere

Sidst opdateret 30-08-2012