Metodebevidsthed i en erfaringsbaseret praksis

Vi ønsker at udvikle metodebevidstheden i det pædagogiske arbejde med unge

Dette ved at identificere og beskrive eksisterende metoder således, at metoderne i det pædagogiske arbejde bliver synliggjorte. En øget synliggørelse skal bidrage til mere bevidste metodevalg i det pædagogiske arbejde samt en øget bevidst synliggørelse af effekten af metoderne. 

Projektet skal bidrage til, at medarbejderne på sigt, i højere grad, får en øget vidensbaseret tilgang til det pædagogiske arbejde. Dette for at de kan leve op til de krav der stilles om en mere systematisk dokumenterbar indsats, der i højere grad end i dag tager afsæt i en videns baseret tilgang til det pædagogiske arbejde. 

Kontaktperson: Marleen Stefansen, TURBO, maste@aarhus.dk

Fokuspunkt: Udvikling af den pædagogiske profession

Projektperiode: 13. okt. 2010 - 1. okr. 2012

Læs den afsluttende rapport

metodebevisthed

 

Sidst opdateret 16-11-2012