Inklusion af børn med dansk som andetsprog i de sociale fællesskaber i SFOén

Det ønskes at kvalificere og udvikle den pædagogiske praksis omkring børn med dansk som andetsprog, som bliver kørt i bus til en modtageskole. 

Der vil være særligt fokus på, hvorledes pædagogerne kan være med til at skabe nogle mere inkluderende miljøer, således børnene kan blive en del af de sociale fællesskaber i SFOén uanset hvilken baggrund, de måtte have med sig. 

Kontaktperson: Dorthe Andersen, Videncenter for Rådgivning og Specialpædagogik, dand@aarhus.dk

Fokuspunkt: Udvikling af den pædagogiske profession

Projektperiode: 13. okt. 2010 - 1. sep. 2012

 

Læs rapporten

inklusion af børn

 

Sidst opdateret 25-05-2012