Den reflekterende videnspraktiker - aktionslæring, professionsudvikling og sundhed i Børnehusene

Fokus i projektet er at opbygge og formidle erfaring med kapacitetsopbygning på institutions- og områdeniveau.

Endvidere ønskes det at: 

  • afprøve aktionslæringens muligheder som professionsudvikling om arbejdet med barnet
  • udgive en pjece (metode og erfaringshæfte) der eksemplificeret ved pædagogers arbejde med børns sundhed - kan hjælpe andre institutioner og kommuner med kapacitetsopbygning af aktionslæring
  • fortsat videreudvikle introduktionen af aktionslæring i Danmark som en professionspædagiogisk udviklings- og læringsmetode. 

Kontaktperson: Kristina Avenstrup, Børnehusene Kokkedal, krav@fredensborg.dk

Fokuspunkt: Udvikling af den pædagogiske profession

Projektperiode: 12. feb. 2010 - 1. jul. 2010

Læs den afsluttende rapport

aktionslæring

Sidst opdateret 06-07-2012