Bedre daginstitutioner og pædagogisk profession gennem madordninger

Ved indførelse af madordninger får det pædagogiske personale ansvar for børnenes kost og ernæring. 

Målet med forskningsprojetet er at synliggøre betydningen af den pædagogiske indsats i forhold til sundhed og trivsel i de obligatoriske madordninger. Gennem forskellige metoder undersøges det, hvorledes en praksis - kropslig orienteret pædagogisk praksis, kan understøtte en positiv udvikling af børns sundhed og trivsel i forhold til kost og ernæring på sigt. 

Kontaktperson: Bent Egberg mikkelsen, Researchgroup for N&S in Novel Foodscape, bemi@plan.aau.dk

Projektperiode: 15. sep. 2009 - 1. jan 2012 Bedre daginstitutioner og pædagogisk profession gennem madordninger

Læs rapporten

Se presse og publikationer

Projektets resultater vil indgå som baggrundsmateriale i et af underprojekterne under projekt Frida,  kaldet LOL, Learning Over Lunch.

Sidst opdateret 07-03-2012