2011

Afsluttede projekter i 2011


Hvordan skaber institutionsledere et synergisk samspil mellem pædagogfaglighed og ledelsesfaglighed i udøvelsen af deres strategiske ledelsesprksis?

Hovedformålet er at skabe et godt arbejdsmiljø, høj trivsel og lavt sygefravær

Det er projektets mål at undersøge, hvorvidt dramapædagogiske aktiviteter vil kunne understøtte børnehavebørns sociale kompetancer og hermed modvirke stigmatisering og mobning

Målet er gennem en inddragelsesproces af de unge at etablere og skabe et ungemiljø for de unge.

Projektet giver mulighed for på en direkte og praktisk måde at kunne indsamle viden på et ellers vidensbegrænset område om unge multietniske indvandrere og udsatte danske unge kriminelle, samt om de pædagogiske processer, der kan medvirke til at integrere de unge i samfundet.

Målet er at bestemme børns og unges sproglige virkelighed, inkl. hvordan børn og unge håndterer daglige problemer, sociale forhandlinger og andre opgaver med sprog.

Formålet er at kvalificere målformuleringsprocessen i det socialpædagogiske arbejde med anbringelser. Målet er at beskrive og afdække centrale temaer i målformuleringsprocessrne

Gennem feltarbejdet og antropologiske metoder undersøges et strategisk udvalgt område i institutionernes pædagogiske praksis

Formålet med projektet er at frembringe forskningsbaseret refleksions - eller professionsviden med henblik på at udvikle den pædagogiske profession, og dens vidensgrundlag med det sigte at opskrive pædagogers kvalifikationer

Formålet er at undersøge, hvordan sandplay kan støtte udviklingshæmmedes trivsel og udvikling.

I projektet udvikler de involverede børn og unge deres forståelse for dem selv ved.

Med projektet ønsker vi at udvikle sundhedsfremmearbejdet til organisatorisk og pædagogisk praksis, dels ved: at afprøve og udvikle anvendelsen af de tre domæner og dobbelt loop learning i forhold til at dagsordenssætte

Fokus er at indkredse og kortlægge, hvilken faglig viden de studerende på pædagogseminarierne tilegner sig gennem deres studieforløb med særlig fokus på deres fremtidige arbejde
Sidst opdateret 16-06-2011