Sundhedsfremme som organisatorisk og pædagogisk praksis i dagtilbud i Vestbyen. Horsens Kommune

Med projektet ønsker vi at udvikle sundhedsfremmearbejdet til organisatorisk og pædagogisk praksis, dels ved: 

  • at afprøve og udvikle anvendelsen af de tre domæner og dobbelt loop learning i forhold til at dagsordenssætte og forankre arbejdet med bevægelse leg og udeliv i den samlede personalegruppe i dagtilbud i Vestbyen.
  • at højne den teoretiske viden om sundhedsfremme/bevægelse, leg og udeliv, set i et pædagogisk perspektiv.
  • at uddanne /sidemandsoplære pædagoger og evt. medhjælpere i bevægelse og leg på græs.

Kontaktperson: Marianne Mortensen, Horsens Kommune Børn og Unge, ab@horsens.dk

Fokuspunkt: Udvikling af den pædagogiske profession

Projektperiode: 12. feb. 2010 - 30. nov. 1999

Sidst opdateret 27-06-2011