Set med mine øjne

I projektet udvikler de involverede børn og unge deres forståelse for dem selv ved.

Pædagogerne har udbygget vidensgrundlaget om anbragte børn og unge, således at vi kan udvikle den pædagogiske proffesion i forhold til at forstå de anbragte børn og unge og derved vores arbejde med dem.

De involverede børn og unge, samt projektmedarbejderne er undervist i at arbejde med billeder og tekst digitalt, således at deres færdighed i brug af IT udvikles

Der er udarbejdet en bog eller et hæfte med billeder og fortællinger "set med mine øjne"

Den nye viden som projektet bringer forankres i behandlingsarbejdet på Himmelbjerggarden

set med mine øjneFokuspunkt: Udvikling af den pædagogiske profession

Projektperiode: 18. maj. 2009 - 15. jan. 2011

Læs rapporten

Sidst opdateret 27-06-2011