Pædagogikken i centrum

Gennem feltarbejdet og antropologiske metoder undersøges et strategisk udvalgt område i institutionernes pædagogiske praksis ( her abejdet med pædagogiske læreplaner og muligheder for at sætte det pædagogiske arbejde med børnene i centrum set i relation til arbejdstilrettelæggelse, institutionens arbejdsmiljø og samarbejdsrelationer.)

Herunder ønsker vi at opkvalificere to pædagoger i feltarbejde gennem deres deltagelse i projektet som projektmedarbejdere.

Kontaktperson: Jette Ø Andersen, University College Syd, Kolding, joa@ucsyd.dk

pædagogikken i centrumFokuspunkt: Udvikling af den pædagogiske profession

Projektperiode: 10. nov. 2008 - 1. mar. 2011

Læs rapporten

Sidst opdateret 16-06-2011