Mål for anbringelser - en undersøgelse af socialpædagogiske målformuleringsprocesser på døgntilbud for børn og unge

Formålet er at kvalificere målformuleringsprocessen i det socialpædagogiske arbejde med anbringelser. Målet er at beskrive og afdække centrale temaer i målformuleringsprocessrne, sådan som de aktuelt forløber for derigennem at sætte fokus på dokumentation og kvalitetsbaseret praksis. 

Dernæst skal resultatene tjene som grundlag for et efterfølgende udviklingsprojekt inspireret af Pär Nygrens arbejder med faglige standarder og i sidste ende lægge op til udvikling af manualer, der beskriver målformuleringsprocessen i forhold til den pædagogiske indsats, herunder samarbejdet emd børn, unge og forældre samt den anbringende myndighed. 

Kontaktperson: Tina Andersen, VIA University College, svb@viauc.dk

mål for anbringelserFokuspunkt: Udvikling af den pædagogiske profession

Projektperiode: 23. feb. 2009 - 1. maj. 2011

Læs rapport

Sidst opdateret 20-09-2011