Glidende overgange mellem institutioner

Målet er gennem en inddragelsesproces af de unge at etablere og skabe et ungemiljø for de unge. 

I projektet rettes der særligt fokus mod ungeinddragelse, helhedstænkning i de unges hverdag, trivsel og sundhed, samt udvikling af de unges handlekompetence og ansvarlighed for eget liv. 

Initiativet har til formål, som overgangszoner, at støtte vores klubmedlemmer i overgangen fra klub til ungemiljø, og dernæst at støtte de unge på deres vej fra institutionslivet ud i samfundslivet. 

Kontaktperson: Jette dahl Nielsen, Fritids og ungdomsskoleområde 12, dahl@aarhus.dk

Projektperiode: 30. Okt. 2009 - 2011

Læs mere om projektet og bestil materialet

Sidst opdateret 09-12-2011