Drama og forebyggelse af mobning i børnehaven

Det er projektets mål at undersøge, hvorvidt dramapædagogiske aktiviteter vil kunne understøtte børnehavebørns sociale kompetencer og hermed modvirke stigmatisering og mobning, samt at undersøge, hvilke særlige didaktikker, der knytter sig til en sådan praksis, og hvilke kompetencekrav disse stiller til pædagogen og pædagoguddannelsen.  

Kontaktperson: Merete Sørensen, UC Sjælland, mso@ucsj.dk

Fokuspunkt: Udvikling af den pædagogiske profession

Projektperiode: 21. maj. 2010 - 1. jan. 2012

 

dramaLæs rapporten

Se foredrag om projektet af Merete Sørensen

Sidst opdateret 26-11-2013