2010

Afsluttede projekter i 2010


Hillerød Kommune har siden 2002 arbejdet med at implementere "Den integrerende baggrund", som pædagogisk teori og metode i kommunens daginstitutioner. I alt har 24 institutioner

Projekt BOtilbUD har arbejdet med at skabe ny viden og ny praksis i arbejdet med rehabilitering i socialpsykiatrien. De lokale projekter har iværksat og afprøvet nye praksisformer

Professionelle interventioner udforskes ofte indenfor rammerne af den praksis, hvor de udføres og gerne som forskellige former for effektundersøgelser. Dermed forbigåes den centrale udfordring for de fleste interventioner

En projektgruppe på 43 deltagere fra fem børnehaver i Løgstør og Løgstør skoler har i de seneste fire måneder arbejdet intensivt med at give børn en større grad af sikkerhed i overgangen fra børnehave til skole.

Udviklingsprojektet handler om, hvordan institutionerne Hestehaven og Hudevad Naturbørnehave gennemførte filosofisk praksis, hvad filosofisk praksis kan betyde for pædagogikken, hvad deltagerne lærte

Projektet rækker videre fra det tidligere forskningsbidrag ved at undersøge: - hvilke længerevarende konsekvenser tidligere beboere og støttebeboere oplever, at støtteboligopholdet har fået for deres praktiske hverdagsliv

Undersøgelsens overordnede formål var at medvirke til at udvikle og kvalificere de socialpædagogiske metoder, der tages i brug over for kriminelle unge, såvel i forhold til ungdomssanktionen

Daginstitutionerne har i løbet af de senere år været underlagt en lang række forandringer. Blandt andet er der indført pladsgaranti, der har været en tendens i retning af at bygge store institutioner

Projektets overordnede mål var at hjælpe og støtte socialt truede/sårbare unge, således at de bliver i stand til at gennemføre et efterskoleophold. Endvidere var det sigtet at skabe tryghed i den unges hverdag og livssituation

Projektet ville undersøge og afprøve, hvad praksisnære undervisningsformer er, og hvordan vi i et udvidet samarbejde mellem Gustavsminde og seminariet kan kaste nyt lys på sammenhængen mellem teori og praksis?
Sidst opdateret 27-06-2011