Sammenhæng mellem teoretisk læring og praksislæring i pædagoguddannelsen

Projektet ville undersøge og afprøve, hvad praksisnære undervisningsformer er, og hvordan vi i et udvidet samarbejde mellem Gustavsminde og seminariet kan kaste nyt lys på sammenhængen mellem teori og praksis? Noget de studerende igennem tiderne har efterlyst. Mange af dem har sagt: Vi kan ikke få øje på den røde tråd i undervisning og praktikforløb. 

I dette udviklingsprojekt har vi forsøgt at komme med nogle bud på det. Og disse bud har betydet et opgør med en traditionel rollefordeling, hvor det er lærerne, der står for undervisningen på seminariet. 

 I vores projekt er det pædagoger, der står for undervisningen med baggrund i et skriftligt materiale, som er udarbejdet af personalet på Gustavsminde

Sammenhæng mellem teoretisk læring og praksislæring i pædagoguddannelsenFokuspunkt: Udvikling af den pædagogiske profession

Projektperiode: 9. maj. 2009 - 15. okt. 2010

Læs rapporten

Sidst opdateret 27-06-2011