Perspektiver på pædagogisk kvalitet i daginstitutioner

Daginstitutionerne har i løbet af de senere år været underlagt en lang række forandringer. Blandt andet er der indført pladsgaranti, der har været en tendens i retning af at bygge store institutioner, og mange mindre institutioner er blevet fusioneret. 

Desuden er der kommet en ny dagtilbudslov med fastlagte mål for daginstitutionerne med øget fokus på læring. For pædagogerne er der kommet øget mængde af administrative opgaver etc. etc. 

Forskningsprojektet er blevet til med denne baggrund og i en interesse for at undersøge, hvad alle disse ændrede forhold har betydet for udviklig af den pædagogiske kvalitet i daginstitutioner. 

I undersøgelsen har børnehaven på Christiania deltaget, samt en almindelig og tilfældigt udvalgt børnehave i samme område. 

Læs mere om bogen her

Kontaktperson: Grethe Kragh-Müller, DPU, grkm@dpu.dk

Perspektiver på pædagogisk kvalitet i daginstitutioner.Fokuspunkt: Udvikling af den pædagogiske faglighed

Projektperiode: 11. okt. 2006 - 1. apr. 2010

Læs mere om bogen

Artikel i Børn og Unge

Sidst opdateret 27-06-2011