Kriminelle unges holdninger til henholdsvis straf og behandling

Undersøgelsens overordnede formål var at medvirke til at udvikle og kvalificere de socialpædagogiske metoder, der tages i brug over for kriminelle unge, såvel i forhold til ungdomssanktionen som til andre socialpædagogiske foranstaltninger. En undersøgelse af kriminelle unges forståelse af og holdninger til spørgsmål vedrørende straf og eller behandling/socialpædagogik, er anvendt til: 

  • at belyse de unges forståelser af og holdinger til henholdsvis straf og/eller behandling/socialpædagogik
  •  
  • at opnå en dybere forståelse af baggrunde og bevæggrunde for de unges forståelse af og holdninger til spørgsmålet om straf og/eller behandling/socialpædagogik, herunder en forståelse af de individuelle livsbaner, der påvirker de enkelte unge, samt af de subkulturer, som de unge indgår i og skaber identitet gennem.

I forbindelse med projektet er bogen "Ungdomskriminalitet - socialpolitik og socialpædagogik" udgivet. 

Du kan læse mere om bogen eller købe den her.

Kriminelle unges holdninger til henholdsvis straf og behandlingFokuspunkt: Metoder og redskaber

Projektperiode: 20. maj. 2005 - 1. feb. 2010

Sidst opdateret 27-06-2011