Hverdagslivet efter ophold i en støttebolig

Projektet rækker videre fra det tidligere forskningsbidrag ved at undersøge: 

- hvilke længerevarende konsekvenser tidligere beboere og støttebeboere oplever, at støtteboligopholdet har fået for deres praktiske hverdagsliv, deres sundhedsmæssige, uddannelses- og erhvervsmæssige og sociale situation samt deres opfattelse af sig selv og deres livsmuligheder. 

- hvilke aspekter af støtteboligopholdet de tidligere beboere og støttebeboere mener at have overført til deres videre tilværelse og hvordan. 

- hvilke pædagogiske elementer i støtteboligernes setup der evt. kan siges at være særligt gennemslagskraftige i de unges videre tilværelse.

Hverdagslivet efter ophold i en støtteboligFokuspunkt: Udvikling af den pædagogiske faglighed

Projektperiode: 15. okt. 2006 - 15. dec. 2010

Læs rapporten

Sidst opdateret 27-06-2011