Børn og forældres perspektiver på familiearbejde

Professionelle interventioner udforskes ofte indenfor rammerne af den praksis, hvor de udføres og gerne som forskellige former for effektundersøgelser. Dermed forbigåes den centrale udfordring for de fleste interventioner, at de netop skal virke andre steder end de udføres, nemlig i menneskers dagligliv. 

Ambitionen med forskningsprojektet var at udforske, hvordan pædagogiske interventioner indgår som en del af børn og familiers hverdagsliv og virker ind på børn og forældres muligheder for at komme videre med de problemstillinger, de står overfor. 

Der tages afsæt i en kritik af tendenser i behandlingsarbejde til at fokusere endsidigt på den "isolerede familie" med relationen med mor og barn som det primære fokus i behandlingsarbejdet. I forskningsprojektet har fokus særligt været rettet på forældres muligheder for at drage omsorg for deres børns velbefindende og udvikling som knyttet til, hvad der sker i børnenes hverdagsliv andre steder, hvor andre børn og voksne er medspillere. 

Kontaktperson: Dorte Kousholt, DPU, dkou@dpu.dk

Fokuspunkt: Udvikling af den pædagogiske faglighed

Projektperiode: 25. maj. 2007 - 15. feb. 2010

se resume af rapporten

se Pernille Juhls artikel udarbejdet på baggrund af projektet

referencer på relevante udgivelser i forbindelse med projektet

Kousholt, D. (2011). Muligheder i familiearbejde set ud fra børns og forældres hverdagsliv. I:Højholt, C. (ed.) Børn i vanskeligheder. Samarbejde på tværs. Dansk Psykologisk Forlag.

Kousholt, D. (2011). Familiearbejde med hverdagen i centrum. I: VERA - Tidsskrift for pædagoger, Vol. 55, s. 8-13.

Juhl, P. (2011). Et udvidet perspektiv på familiearbejde. I: VERA - tidsskrift for pædagoger vol. 55

Sidst opdateret 13-09-2011