2009

Afsluttede projekter i 2009


Projektet undersøger begrundelserne i socialpædagogisk arbejde, som begrundelserne artikuleres via indøvelse i pædagogisk praksis

Udviklingsprojektet er en empirisk funderet undersøgelse af hvordan beslutnings-processer om pædagogik etableres, opretholdes og forandres i én kommune i Danmark

I forbindelse med projektet er der udviklet et læringsspil, som socialpædagogiske praktikere kan anvende til at udvikle deres kompetancer til at etablere, fastholde og forbedre en refleksiv relation til egen praksis

Projektet har igangsat en proces, hvor elektronisk vidensdeling er blevet en naturlig del af den enkelte medarbejders hverdag

Projektet har ønsket at imødekomme et behov for lærebogsmateriale til liniefaget sundhed, krop og bevægelse i den nye pædagoguddannelse

Der er systematisk og målrettet indsamlet data til dokumentation for, om pædagogisk massage for unge med svære psykiatriske lidelser har en positiv effekt i forhold til at skabe grundlag for velvære, trivsel

Et kompetenceudviklingsprojekt på Lindehøjskolens SFO. En del af projektet har blandt andet været at udarbejde en læreplan for institutionen.

Formålet med projektet var at afdække og nærmere belyse udviklingen mod samdrift og fælles ledelse i kommunerne.

Som resultat af udviklingsprojektet "Sociale idrætslege - på tværs af børnehaver i indre by" er der udgivet et inspirationshæfte, som opfølgning på børnedelegationens tur rundt i børnehaverne
Sidst opdateret 22-06-2011