Pædagogiske læreplaner i SFO

Et kompetenceudviklingsprojekt på Lindehøjskolens SFO. En del af projektet har blandt andet været at udarbejde en læreplan for institutionen. 

Vanskelighederne kom til syne i forskellige opfattelser af, om Folkeskolens formål er dækkende for SFO i diskussionen mellem lærere og pædagoger undervejs i projektet.

Det blev tydeligt, at tavs og implicit viden på mange måder er en del af pædagogkulturen.

Fokuspunkt: Udvikling af den pædagogiske profession

Projektperiode: 31. mar. 2008 - 1. okt. 2009

Der er desværre ingen filer til downloads for dette projekt

Sidst opdateret 22-06-2011