Pædagogisk massage på Holmstrupgård

Der er systematisk og målrettet indsamlet data til dokumentation for, om pædagogisk massage for unge med svære psykiatriske lidelser har en positiv effekt i forhold til at skabe grundlag for velvære, trivsel og hermed mulighed for overskud til positiv udvikling og velvære. 

Projektet har ønsket at dokumentere om de unge gennem pædagogisk massage opnår øget velbefindende og et styrket selvværd, så de opnår en større grad af indre balance, som fundament for at bevæge sig ud i livet. 

Endvidere ønskede projektet at give de unge en øget kropsfølelse og kropsbevidsthed samt at give dem mulighed for oplevelser af omsorg, tryghed, ro og afspænding.

Sociale idrætslege - på tværs af børnehaver i indre by.Fokuspunkt: Udvikling af den pædagogiske faglighed.

Projektperiode: 1. okt. 2006 - 1. jun. 2009

Læs rapporten

Sidst opdateret 22-06-2011