Pædagogisk idræt - en bevægende pædagogik

Projektet har ønsket at imødekomme et behov for lærebogsmateriale til liniefaget

sundhed, krop og bevægelse i den nye pædagoguddannelse, og for det andet at imødekomme efterspørgsel efter skriftligt og illustrativt materiale om pædagogisk idræt, og dets anvendelse i pædagogisk praksis. 

Mennesker udvikler sig ved at være aktive og ved at være i bevægelse i et gensidigt samspil med andre mennesker i en social verden. Det gælder på det motoriske, det kognitive, det sproglige, det sociale og det følelsesmæssige område. Formålet med denne rapport/bog er at gøre opmærksom på, at menneskers kropslige læring skal medtænkes i al pædagogisk virksomhed.

Pædagogisk idræt - en bevægende pædagogikFokuspunkt: Udvikling af den pædagogiske profession.

Projektperiode: 31. mar. 2008 - 1. feb. 2009

Læs rapporten

Sidst opdateret 23-06-2011