På vej mod en ny institutionsstruktur i Danmark?

Formålet med projektet var at afdække og nærmere belyse udviklingen mod samdrift og fælles ledelse i kommunerne.

Projektet er kvantitativt og landsdækkende med kvalitative undersøgelse i udvalgte kommuner.

Hypotesen er, at der udvikles forskellige modeller i kommunerne afhængigt af hvilken forskellig vægt der lægges på henholdsvis pædagogiske, organisatoriske og styringsmæssige aspekter i den konkrete udformning af samdriften og de fælles ledlesesformer.

På vej mod en ny institutionsstruktur i Danmark?Fokuspunkt: Rammer og vilkår

Projektperiode: 20. maj. 2003 - 1. mar. 2009

Læs rapporten

Læs delrapporten

Sidst opdateret 23-06-2011