Beslutninger om pædagogisk arbejde - fra børneperspektiv til politik

Udviklingsprojektet er en empirisk funderet undersøgelse af hvordan beslutnings-processer om pædagogik etableres, opretholdes og forandres i én kommune i Danmark. I undersøgelsen indgår data fra to institutioners praksis og fire børns hverdagsliv, personalets møder, forældrebestyrelsesmøder, interview med pædagogiske konsulenter og interview med kommunens børnechef.  

Endvidere er relevante tekster som relaterer sig til beslutningsprocesserne blevet analyseret. Hvidbog og virksomhedsplaner etc.

Beslutninger om pædagogisk arbejde - fra børneperspektiv til politikFokuspunkt: Pædagogik og strukturforandringer og Udvikling af den pædagogiske profession.

Projektperiode: 26. okt. 2007 - 21. apr. 2009

Læs rapporten

og resumet

Sidst opdateret 22-06-2011