2008

Afsluttede projekter i 2008


Børneliv på kryds og tværs er et forskningsprojekt som havde til formål at udvikle en metodisk tilgang til beskrivelse af, hvorledes børns hverdagsliv former sig i hjemmet.

Projektet ville bidrage til at forbinde læringsaktiviteter i skolen og SFO på et ligeværdigt grundlag

Projektet har haft til hensigt at udvikle en metode til at registrere, beskrive og vurdere de 6-9 åriges sociale relationers betydning med særlig fokus på deres venskaber og med henblik på, at børnenes sociale kompetancer

Projektet har givet CSV Brangstrup en fælles pædagogisk tilgang til eleverne, bevidstgjort personalet om, hvilke valg der træffes i forhold til at nå målene for den enkelte elev.

Projektets formål er at forankre den pædagogiske dømmekraft i Mændenes hjems værdier, og demed gøre det pædagogiske og socialfaglige personale i stand til at etablere, fastholde og forbedre en refleksiv relation til egen praksis

Evalueringens fokus var at undersøge forsøgets styrkeområder og eventuelle svagheder, både ud fra et ledelses- og et medarbejderperspektiv. Hvilke effekter har forsøget haft for varetagelse af ledelsesopgaver

Det danske filminstitut har været tovholder i projektet, hvor det overordnede mål var at udvikle det pædagogiske fagområde i teori og praksis ved at integrere film og andre medier i det pædagogiske arbejde med børnehavebørn mellem 3 og 6 år.

Mulighedernes univers knytter sig til projektet Erfaringsbaseret metodeudvikling for medborgere med dblt.diagnoser og behandlingsdomme.

De deltagende institutioner udarbejder 6 forskellige uddannesesplaner og beskrivelser inden for de centrale kundskabs- og færdighedsområder

Projektets omdrejningspunkt var at sætte de forskellige systemers betragtninger på dagsorden- og få dem i dialog, hvor kernen var et udviklingsprojekt, som beror på praksiserfaringer i den enkelte institution

Erik Sigsgaard har i samarbejde med Søren Pedersen sammentænkt og skabt viden om sammenhænge mellem levekår, værdier, opdragelsesmønstre og verbalt sanktionsniveau.

Projektet tager afsæt i erfaringerne fra den kompetenceudvikling Specialpædagogisk Team har gennemgået i løbet af 2005, hvor vi har arbejdet med at kvalificere vores faglige indsats
Sidst opdateret 20-06-2011