Specialpædagogik og almenpædagogik i samme børnehave

Projektet tager afsæt i erfaringerne fra den kompetenceudvikling Specialpædagogisk Team har gennemgået i løbet af 2005, hvor vi har arbejdet med at kvalificere vores faglige indsats i de børnehaver der har søgt om specialpædagogisk støtte for en kortere eller længere periode. 

Erfaringerne har efter min opfattelse vist, at der skal mere til end en kvalificering af den specialpædagogiske indsats. 

Vi må i højere grad arbejde på at kvalificere den samlede indsats omkring de sårbare børn, i børnehavernes pædagogiske praksis. Det vil i denne forbindelse sige sammenhængen mellem almenpædagogik og specialpædagogik. 

Der har vist sig et behov for at kvalificere koblingen mellem almenpædagogik og specialpædagogik, og vi har valgt at arbejde med metodeudvikling i et tæt samarbejde med børnehaverne, med henblik på en kvalificering af dette tværfaglige arbejde. 

Kontaktperson: jeanette.billing@brk.dk

Specialpædagogik og almenpædagogik i samme børnehaveFokuspunkt
: Udvikling af den pædagogiske faglighed.

Projektperiode: 1. jun. 2006 - 1. jan. 2008

Læs rapporten

Sidst opdateret 21-06-2011