Evaluering, justering og udvikling af metoden Dialogbaseret BUM

Evalueringens fokus var at undersøge forsøgets styrkeområder og eventuelle svagheder, både ud fra et ledelses- og et medarbejderperspektiv. Hvilke effekter har forsøget haft for varetagelse af ledelsesopgaver og medarbejdernes arbejde med børnene. 

Udover at evaluere det konkrete forsøg har vi ønsket at udbrede Gadbjerg Skole og Labyrintens erfaringer.

Kontaktperson: Lene Vemmelund, lenev@give.dk

Evaluering, justering og udvikling af metoden Dialogbaseret BUMFokuspunkt: Pædagogik og Kommunalreform

Projektperiode: 26. okt. 2007 - 1. maj. 2008

Læs rapporten

Sidst opdateret 21-06-2011