Dømmekraft og værdiledelse i det pædagogiske arbejde

Projektets formål er at forankre den pædagogiske dømmekraft i Mændenes hjems værdier, og demed gøre det pædagogiske og socialfaglige personale i stand til at etablere, fastholde og forbedre en refleksiv relation til egen praksis, og derigennem blive bedre til at håndtere de etiske dilemmaer, som altid vil være en integreret del af det pædagogiske arbejde. 

Endvidere ønsker man at gennemføre et etisk reflekteret organisationsudvikling på Mændenes hjem, med henblik på at skabe de bedst mulige rammer for, at medarbejdene kan anvende den pædagogiske dømmekraft så hensigtsmæssig som muligt. 

Projektet blev præsenteret på Udviklings- og forskningsfondens konference september 2008. 

Læs mere i SLs Socialpædagogen, 13. juni 2008 her

Kontaktperson: Niels Bjerregård Pedersen og Rehné Christensen, www.filosofiskfirma.dk

Dømmekraft og værdiledelse i det pædagogiske arbejdeFokuspunkt: Udvikling af den pædagogiske faglighed.

Projektperiode: 25. maj. 2007 - 1. jun. 2008

Læs rapporten

Sidst opdateret 21-06-2011