Den gode historie - tværfaglig praksis

Projektet har givet CSV Brangstrup en fælles pædagogisk tilgang til eleverne, bevidstgjort personalet om, hvilke valg der træffes i forhold til at nå målene for den enkelte elev. 

Institutionen arbejder hen i mod det overordnede mål ved blandt andet, at udvikle en strategi for den pædagogiske intention med eleven i centrum - i den tværfaglige personalegruppe med ledelsen som deltager. 

Kontaktperson: Birger Aagård, mail: csv-brangstrup@odense.dk 

Fokuspunkt: Udvikling af den pædagogiske faglighed.

Projektperiode: 25. maj. 2007 - 1. jun. 2008

Læs artiklen

Sidst opdateret 21-06-2011