Børns venskaber

Projektet har haft til hensigt at udvikle en metode til at registrere, beskrive og vurdere de 6-9 åriges sociale relationers betydning med særlig fokus på deres venskaber og med henblik på, at børnenes sociale kompetancer, relationer og venskaber i øget omfang er rammesættende for den pædagogiske praksis og kan gøres til genstand for en kvalificering af dokumentation og evaluering. 

Det har været et fagligt udfordrende og udbytterigt projekt, som har koblet teori og praksis sammen. Projektet har udviklet en metode, der skaber indsigt, forståelse og overblik over børns venskaber set fra barnets perspektiv. Metoden identificerer og visualiserer venskabsrelationer mellem børn i 6-10 års alderen.

Visualiseringen har form af et æbletræ.Udover at æbletræet udgør et sociogram, symboliserer træet også kundskaber. 

Projektet har produceret en lærebog, som er tænkt anvendt i den pædagogiske praksis i dagtilbud og skoler - herunder SFO. 

Kontaktperson: Benthe Ørndrup, Solbjergskolens SFO, mail: beo@aaks.aarhus.dk

Børns venskaberFokuspunkt: Udvikling af den pædagogiske profession

Projektperiode: 1. okt. 2007 - 1. okt. 2008

Læs rapporten

Sidst opdateret 20-06-2011