Børns egenfortællinger om betydningsfuld læring i de første år i skole og SFO

Projektet ville bidrage til at forbinde læringsaktiviteter i skolen og SFO på et ligeværdigt grundlag. Et samlet læringsforløb for dagtilbud, indskoling og fritidsordning skal bygge på, at det faglige og personlige, sociale kropslige og æstetiske perspektiv arbejdes sammen i et læringsmæssigt helhedssyn på det enkelte barn. 

Kontaktperson: Marie Ludvigsen, mail: malu@viauc.dk

Børns egenfortællinger om betydningsfuld læring i de første år i skole og SFOFokuspunkt: Udvikling af den pædagogiske faglighed

Projektperiode: 1. okt. 2006 - 1. jan. 2008

Læs rapporten

Sidst opdateret 21-06-2011