Barneliv på kryds og tværs

Børneliv på kryds og tværs er et forskningsprojekt som havde til formål at udvikle en metodisk tilgang til beskrivelse af, hvorledes børns hverdagsliv former sig i hjemmet. 

Projektet har specielt fokus på, hvorledes det hverdagsliv de lever i børnehave, SFO og skole influerer på deres hverdagsliv hjemme og på deres families liv som helhed. Derfor er det ikke kun et enkelt barn men en families børn og deres samspil med forældre og kammerater som bliver udforsket i projektet. 

Kontaktperson: Marianne Hedegaard, Institut for psykologi, KU,

mail: mariane.hedegaard@psy.ku.dk

Barneliv på kryds og tværsFokuspunkt: Intet

Projektperiode: 1. okt. 2007 - 1. jun. 2008

Læs rapporten

Sidst opdateret 21-06-2011