2007

Afsluttede projekter i 2007


Vi ved ud fra et voksenperspektiv, at natur og udeliv er afgørende for børns udvikling. Men hvad siger børnene til den og kan pædagogerne lade sig inspirere af den?

Det er svært at være ung og anderledes.Drømmen om at kunne gøre det samme som andre unge, kan synes helt umulig f.eks. at gå på café med vennerne og veninderne.Flytte i egen bolig

Udvikling af metoder og redskaber med henblik på videreudvikling og dokumentation af institutionens integrerende praksis inspireret af "Den Integrerende Baggrund".

Projektet handler om udvikling af læringsnetværk mellem fire børnehaver og forskning i pædagogers faglighed i relation til børns læring i børnehaven.

Forskningsprojeket har undersøgt, hvordan pædagogernes forudforståelse, faglige og ideologiske udgangspunkt spiller sammen med det krav, der ligger i at arbejde med læringsaspektet

Projektet har haft til formål at udvikle nye, virtuelle modeller for vejledning af professionelle og forældre i samarbejdet om døvblindfødte børn.

Trollegården stod i spidsen for et udviklingsprojekt , som ønskede at udvikle et solidt vidensfundament til at skabe nye metoder til sikring af et generationsskifte med høj overlevering af erfaring blandt ledere

Projektet handler om brobygning mellem efter og videreuddannelse og pædagogisk praksis, og forsøger at afdække fremmere og hæmmere for implementering af ny viden.

Bogen fortæller om det nysgerrige, musiske menneske, og forfatteren sætter fokus på det, som børn både kan, tør og vil. Forfatteren introducerer en pædagogisk tilrettelæggelse af en åben musisk filosoferende ramme

Udvikling af metoder og redskaber med henblik på videreudvikling og dokumentation af institutionens integrerende praksis inspireret af "Den Integrerende Baggrund".

Udviklingsprojektet på Holmstrupgård satte fokus på de stille piger, som ikke giver meget lyd fra sig, som ikke råber op, som ikke gør sig bemærket, og som ikke har en tro på, at netop deres stemme er betydningsfuld.

Projektet har haft til formål at udvikle og implementere nye metoder i den pædagogiske praksis. Metoder, der fremmer indflydelsen og ejerskabet til de beslutninger, som beboerne på Støttecentret
Sidst opdateret 17-06-2011