Pædagogen som praktisk filosof

Projektets tovholder Ulla Steen Christensen har udgivet bogen 'Se! Jeg sætter spor'. 

Bogen fortæller om det nysgerrige, musiske menneske, og forfatteren sætter fokus på det, som børn både kan, tør og vil. Forfatteren introducerer en pædagogisk tilrettelæggelse af en åben musisk filosoferende ramme, hvor der er plads til fordybelse, filosoferen og livtag med livets store spørgsmål. 

Projektbeskrivelse: Pædagogen som praktisk filosofFormålet med projektet er, at den bog, der kommer ud af det, skal være et bidrag til dialogen og debatten om "det gode børneliv".

Bogen skal give forfatterens bud på, hvordan "småbørn og filosofi" kan tænkes ind i den pædagogiske praksis for børnehavebørn.

Bogen skal handle om den voksnes betydning for børns dannelse - med skabende processer i fokus.

Bogen vil tage udgangspunkt i forfatterens egne praksisfortællinger. Og i følgende grundholdning fra forfatterens side: "Som jeg ser det at indgå i filosofiske samtaler med børn, er det min opgave som pædagog at slå et tema an - ikke give svar, men stille åbne spørgsmål, som kan få børnene og mig til at reflektere sammen". 

Kontaktperson: Ulla Steen Christiansen, tlf. 86 17 02 10

Bestil bogen på Frydenlund 

se jeg sætter sporFokuspunkt: Metoder og redskaber

Projektperiode: 20. maj. 2003 - 1. jun. 2007

Sidst opdateret 20-06-2011